Aanmelden workshop

Aanmeldingsformulier voor een workshop.

\n\n

Kosten voor een reguliere workshop
(check de Agenda voor actuele kosten per workshop):

\n\nOpgave en betaling voor de uiterste vooraanmeldingsdatum :
\n€ 17,50 (leden/donateurs) € 20 niet leden\n

\nLate beslissers kunnen bij aankomst betalen :
\n€ 20 (leden/donateur) € 22,50 niet leden
\n
\nMaak het juiste bedrag over op:
\nIBAN: NL41 INGB 0003 0705 93
\nt.n.v. Volksdansvereniging Teu, Haren,
ovv de betreffende workshop.\n\n\n
Bij elke workshop wordt aangegeven wat de uiterste opgavedatum is.\n\nNa ontvangst van het juiste bedrag is de aanmelding definitief.\nAnnuleren tot 10 dagen voor de workshop. Na deze datum moet het volledige bedrag worden voldaan.\n\n

\nAf en toe stelt Teu een speciaal pakket met afwijkende prijzen samen. Die prijzen staan dan vermeld in de informatie over die speciale activiteit.