Aanmeldingsformulier voor een workshop.

Kosten voor een reguliere workshop (check de Agenda voor actuele kosten per workshop):

Opgave en betaling voor de uiterste vooraanmeldingsdatum :
€ 17,50 (leden/donateurs) € 20 niet leden

Late beslissers kunnen bij aankomst betalen :
€ 20 (leden/donateur) € 22,50 niet leden

Maak het juiste bedrag over op:
IBAN: NL41 INGB 0003 0705 93
t.n.v. Volksdansvereniging Teu, Haren,
ovv je naam en de betreffende workshop.

 

Bij elke workshop wordt aangegeven wat de uiterste opgavedatum is. Na ontvangst van het juiste bedrag is de aanmelding definitief. Annuleren tot 10 dagen voor de workshop. Na deze datum moet het volledige bedrag worden voldaan.

Af en toe stelt Teu een speciaal pakket met afwijkende prijzen samen. Die prijzen staan dan vermeld in de informatie over die speciale activiteit.